Kontaktai
 
 
   
   
Apie
Kursų tvarkaraštis
Pildyti prašymą
Atestavimo nuostatai
Programa PdV

Programa DV

Kvalifikacijos kėlimo kursai
   

Apie

Lietuvos Apsaugos Technologijų Specialistų Sąjunga (LATIS) – vienija specialistus, projektuojančius ir įrengiančius elektroninės apsaugos sistemas. Remdamasi inžinerine ir praktine sąjungos narių patirtimi, LATIS teikia saugos elektronikos instaliavimo įmonėms bei specialistams platesnę metodinę ir informacinę pagalbą, reikalingą kasdieninėje veikloje. Sąjungoje dirba aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslo laipsnius turintys inžinieriai, Lietuvos įmonių, dirbančių apsaugos sistemų srityje specialistai.

Pagrindinė prioritetinė sąjungos veikla – apsaugos sistemų instaliavimo srityje dirbančių įmonių personalo mokymas, kvalifikacinių kursų rengimo metu bei specialistų žinių tikrinimas kvalifikaciniam atestatui suteikti. Statybos inžinieriai, kurie dirba apsaugos signalizacijos (tarp jų - vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų ir perimetro apsaugos), gaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo, proceso valdymo ir automatizavimo sistemų srityse, noredami įgyti tinkamą kvalifikaciją, turetų kreiptis į LATIS. Čia veikia profesinių žinių patikrinimo komisija, kuri pagal atestavimo sritis rengia egzamino testus ir egzamino metu patikrina, įvertina statybos inžinierių profesines  žinias. Komisija taip pat rengia inžinierių kompetencijos ugdymo programas, pagal kurias organizuojami specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai.
Šios srities specialistų yra nedaug, todel LATIS nuo 2003 m. kasmet ruošia naują kvalifikacijos kėlimo programą ir ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja kursus.  2007 m. buvo sukurta specialistų Vertinimo programa, padedanti nustatyti specialistų profesinių žinių bei praktinių igūdžių lygį,  įvertinti jų stipriąsias bei silpnąsias puses, suteikti rekomendacijas. Įvertinus profesines žinias yra išduodami pažymėjimai.
Sąjungoje savo darbuotojų žinių įvertinimą gali užsakyti įmonė, tačiau dėl įvertinimo specialistai gali kreiptis ir individualiai.

Statybos inžinieriai, norintys gauti vadovo kvalifikacijos atestatą, turi pateikti:

  • Aplinkos ministerijai adresuotą prašymą išduoti profesinių žinių įvertinimo atestatą, kuriame būtų nurodytos pageidaujamos pareigos;
  • Prie prašymo taip pat turi būti pridėta:
    • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kt.) kopija, notariškai patvirtinta diplomo kopija, stažo dokumentai (lietuvių kalba), gyvenimo aprašymas, per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta veikla, sąrašas, o taip pat atestavimo išlaidų apmokejimą patvirtinantis dokumentas.

Daugiau informacijos: nuorodoje specialistų atestavimas. Šioje nuorodoje patalpinami: prašymo formos, įkainiai, atestavimo patvirtinta tvarka ir kvalifikaciniai reikalavimai.

 

į viršų
 
© 2004 LATIS. visos teisės saugomos
IDEAFORMUS interneto projektai